Tin tức

Giáo dục thời đại 4.0: Cần sự liên minh

Giáo dục thời đại 4.0: Cần sự liên minh

(STEM là chữ viết tắt tiếng Anh của bốn từ Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật và Math - Toán học). Cha mẹ, thầy cô và các nhà hoạch định chính sách cần có sự liên minh tạo thế kiềng 3 chân vững chắc mới có thể mang đến nền tảng giáo dục tốt cho con em. Yêu cầu cơ bản … Đọc Thêm

Đi tìm lời giải cho giáo dục Việt Nam ở thời đại 4.0

Đi tìm lời giải cho giáo dục Việt Nam ở thời đại 4.0

Viễn cảnh xã hội trong thời đại 4.0 với những trải nghiệm ưu việt từ trí tuệ nhân tạo và sự tích hợp đa công nghệ rõ ràng là lời mời gọi hấp dẫn từ tương lai. Nhưng cũng có cảnh báo nhắc bên tai hàng ngày về nguy cơ tụt hậu. Giáo dục ngay lập tức được giao trọng trách đào tạo nhân lực bắt kịp xu … Đọc Thêm

Cuộc Cách mạng 4.0: Những triển vọng & thách thức

Cuộc Cách mạng 4.0: Những triển vọng &  thách thức

Gần đây, cụm từ “cách mạng công nghiệp lần thứ tư” hay “công nghiệp 4.0” được nhắc đến nhiều tại việt Nam và trên thế giới. Nhiều đánh giá đã được đưa ra về cuộc cách mạng công nghiệp lần này, rằng nó hàm chứa sự thay đổi lớn lao không chỉ về kinh tế mà cả văn hóa – xã hội một cách toàn diện. Có lẽ … Đọc Thêm

Giáo dục STEM – mô hình giáo dục của thời đại 4.0

Giáo dục STEM – mô hình giáo dục của thời đại 4.0

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - kỷ nguyên mà các công nghệ như thực tế ảo, vạn vật kết nối internet, in 3D, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Cuộc cách mạng này có tác động đến sự phát triển của mỗi quốc gia, từng khu vực và … Đọc Thêm

Trang 2 trên 212