CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ – PGS.TS. THÀNH ĐỨC HỒNG HÀ

ảnh 1

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ

PGS.TS. THÀNH ĐỨC HỒNG HÀ

Chức vụGiảng viên bộ môn Văn học nước ngoài – Khoa Ngữ Văn– Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại0913002538
Học vị – Học hàmPGS. TS; Giảng viên cao cấp
Lĩnh vực CMGiảng dạy Văn học Nga và Tiếng Việt cho người nước ngoàiNghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu Khoa học;

Tư vấn xây dựng, phát triển chương trình, tài liệu giáo dục.

Emailthd_hongha@yahoo.com.vn

KINH NGHIỆM

· 11/1996 –  nay:Giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài – Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.

NĂNG LỰC

  • Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học;
  • Cố vấn xây dựng và phát triển Chương trình, tài liệu Giáo dục.

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

  • Giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài tại Khoa Ngữ Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • Chuyên gia cố vấn chương trình giáo dục tại Victoria JSC.