CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG – TS. NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

DSC_5464

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG

TS. NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

Chức vụGiảng viên Tâm lý học quản lý – Khoa Quản lý giáo dục  – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;Cố vấn chương trình giáo dục Kỹ năng tại Victoria JSC.
Điện thoại0986 267 882
Học vị – Học hàmTiến sĩ
Lĩnh vực CMKhoa học công nghệ: Tâm lý học, Phương pháp giáo dục tâm lý;Xây dựng – phát triển Chương trình, tài liệu giáo dục;
Emailliennn@hnue.com;

KINH NGHIỆM

·        2005 – nay:Giảng viên Tâm lý học quản lý – Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

NĂNG LỰC

  • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học xã hội;
  • Nghiên cứu, phát triển chương trình Giá trị sống, Kỹ năng sống;
  • Chuyên gia phát triển Chương trình và tài liệu Giáo dục;
  • Chuyên gia Tâm lý học xã hội;
  • Quản lý giáo dục.

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

  • Giảng viên môn Tâm lý học quản lý tại khoa Quản lý giáo dục – Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • Cố vấn chương trình giáo dục Kỹ năng tại Victoria JSC.