Core values

global-citizens

          Vic Group là một trong những công ty cung cấp các dịch vụ về giáo dục với một đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao.

          Mọi thành viên của Vic Group đều làm việc theo tiêu chí “Tri thức – Sáng tạo – Phát triển”. Hệ giá trị này được thể hiện trong từng giai đoạn công việc và mọi lúc mọi nơi tại Vic Group. Chính điều này đã tạo nên sự vững mạnh của Vic Group ngay từ khi mới thành lập, trong hiện tại và tương lai.