Development strategy

VIC GROUP 8

Phát huy thế mạnh về kinh nghiệm và tiềm lực về con người, trí tuệ, Vic Group định hướng chiến lược như sau:

*  Xây dựng mô hình, quy trình và các sản phẩm khoa học – giáo dục (chương trình, tài liệu) để đưa vào thực tiễn nhằm phát triển Hệ thống Giáo dục Victoria vững mạnh.

*   Vận dụng các mô hình, quy trình và chương trình đã xây dựng để áp vào thực tiễn tại hệ thống các đơn vị:

–    Hệ thống Trường phổ thông liên cấp thuộc Vic Group;

–    Hệ thống Học viện Giáo dục: Ngôn ngữ – Khoa học – Kỹ năng của Vic Group;

–    Tìm các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để phát triển hạ tầng phục vụ hệ thống giáo dục nhằm xây dựng được hệ thống Trường học và Học viện vững mạnh tại Hà Nội và các thành phố lớn có tiềm năng, trước mắt là 2 khu vực: Hải Phòng và Buôn Ma Thuột.