Establishment & development

ảnh nền Vic groupNgày 09 tháng 5 năm 2018, Công ty Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Giáo dục Victoria (Vic Group) được ra đời với mục đích và tôn chỉ hàng đầu: Xây dựng hệ thống các trường học phổ thông và các Học viện giáo dục tiên phong của Quốc gia và đạt chuẩn Quốc tế; Đào tạo các thế hệ học sinh của Vic Group đạt nền tảng tri thức vững vàng, năng lực thực tiễn, thành công trong các môi trường làm việc sáng tạo đỉnh cao.

Vic Group tiến tới mục tiêu triển khai toàn diện các hệ thống Giáo dục tại Việt Nam, giúp các trường học khai thác tối đa hiệu quả của các chương trình quốc gia trong việc phát triển giáo dục, phát triển và đẩy mạnh các dự án truyền thông trường học, xây dựng hệ thống giáo dục lớn mạnh.

Vic Group với định hướng trở thành một tập đoàn giáo dục phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp sức mạnh của khoa học & công nghệ giáo dục hiện đại nhưng không xa rời các giá trị nhân văn truyền thống. Với cơ cấu gọn nhẹ, khả năng tài chính vững mạnh cùng với một phương pháp quản trị doanh nghiệp áp dụng CNTT, Vic Group ngay từ khi mới thành lập đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn xây dựng hệ thống giáo dục đặc biệt là giáo dục phổ thông và hợp tác quốc tế.

Vic Group luôn hướng tới những chương trình giáo dục đỉnh cao nhằm mục đích tư vấn cũng như chuyển giao chương trình giáo dục chất lượng tới các cơ sở giáo dục. Chính điều này đã mang lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng trong bối cảnh nền giáo dục Việt Nam đang trên đà đổi mới và hội nhập với thế giới.

Đối với Vic Group, mọi sản phẩm giáo dục đều được xây dựng trên tiêu chí: Tri thức – Sáng tạo – Phát triển. Điều này tạo nên sự bền vững của các giá trị giáo dục và xã hội mà Vic Group mang lại cho cộng đồng.