GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT – KỸ SƯ TRẦN THÁI SƠN

2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

KỸ SƯ TRẦN THÁI SƠN

Chức vụ Giám đốc kỹ thuật Victoria JSC
Điện thoại 0989066054
Học vị –Học hàm Kỹ sư 8/8
Lĩnh vực CM Chuyên gia trong lĩnh vực máy móc & dây chuyền thiết bị công nghiệp

KINH NGHIỆM

  • 2009:
–   Giám đốc Công ty cổ phần vật tư và thiết bị công nghiệp TP;
  • 1987:
–   Chuyên gia máy & dây chuyền thiết bị công nghiệp tại Viện máy và dụng cụ công nghiệp.

NĂNG LỰC

  • Chuyên cung cấp máy móc, dây chuyền, vật tư, thiết bị công nghiệp
  • Chuyên cung cấp máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất cho trường học
  • Xây dựng, thực hiện dự án đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, trường học, văn phòng…

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

Giám đốc kỹ thuật Victoria JSC