CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC – NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC

7

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC

Chức vụ Chuyên viên Phát triển Chương trình Giáo dục Victoria JSC;
Điện thoại 01698604425;
Học vị –

Học hàm

Cử nhân Đại học;
Lĩnh vực CM Xây dựng – phát triển Chương trình, tài liệu giáo dục;
Email ngoc.nguyentranbao@vicgroup.edu.vn

HỌC VẤN

  • 8/2013 – 6/2017
–       Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

–       Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

–       Tốt nghiệp loại: Giỏi

KINH NGHIỆM

· 09/2014–09/2015 USSH ENACTUS

Phó chủ nhiệm

– Lên kế hoạch và điều phối dự án.

– Đại diện và đối ngoại.

· 04/2016–09/2017 DỰ ÁN VĂN HOÁ – LỊCH SỬ “ THỦ PHẤT THANH ĐÀI”

Trưởng ban Tư liệu & Kịch bản

– Xây dựng kịch bản, kiểm duyệt nội dung bài viết, tìm kiếm tư liệu.

– Điều phối chương trình và tổ chức sự kiện.

– Hỗ trợ truyền thông.

·  08/2016–11/2016 CÔNG TY CỔ PHẨN STUDENT LIFE CARE

Thực tập sinh

– Xây dựng và vận hành kế hoạch truyền thông của sự kiện Diễn đàn Du học “Student Abroad Forum 2016”

– Làm việc với đại diện hội – nhóm sinh viên các trường.

· 05/2017–05/2018 VĂN PHÒNG TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ ACTIONAID TẠI VIỆT NAM/ QUỸ AFV

Hỗ trợ viên Phát triển Chương trình

– Xây dựng, vận hành và hỗ trợ triển khai Chương trình tại các vùng.

– Hỗ trợ Đối ngoại và Truyền thông.

– Hỗ trợ Nghiên cứu và tìm hiểu thông tin lĩnh vực Phát triển bền vững, Giáo dục và Trách nhiệm Xã hội.

· 8/2018 đến nay CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VICTORIA

Chuyên viên Phát triển Chương trình

GIẢI THƯỞNG

04/2014 Giải Khuyến khích Nghiên cứu Khoa học cấp khoa, Khoa Ngôn ngữ học.
04/2017 Giải Khuyến khích Nghiên cứu Khoa học cấp khoa, Khoa Ngôn ngữ học.
01/2018 Học bổng Tài năng VinGroup

NĂNG LỰC

  • Nghiên cứu khoa học;
  • Truyền thông – Đối ngoại;
  • Xây dựng và hỗ trợ dự án, phát triển Chương trình

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

  • Chuyên viên Phòng Phát triển Chương trình Victoria JSC