TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG – HÀ TỐ TRINH

4

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG

HÀ TỐ TRINH

Chức vụ Trưởng phòng Truyền thông Victoria JSC
Điện thoại 0962329801
Học vị Cử nhân
Lĩnh vực CM Chuyên viên Truyền thông lĩnh vực Giáo dục
Email trinh.hato@vicgroup.edu.vn; totrinhvnh@gmail.com

HỌC VẤN

  • 8/2013 – 6/2017
–       Đại học Sư phạm Hà Nội-       Chuyên ngành: Việt Nam học

–       Tốt nghiệp loại: Giỏi

KINH NGHIỆM

  • 7/2018 đến nay:
–         Trưởng phòng Truyền thông Victoria JSC:Xây dựng và phát triển kế hoạch, điều phối dự án truyền thông;
  • 8/2017 – 6/2018:
–         Nhân viên Truyền thông Trường Tiểu học – THCS Pascal:Phụ trách công tác truyền thông của Trường.
  • 2013 – 2017:
–         Lớp trưởng – Sinh viên Khoa Việt Nam học – Đại học Sư phạm Hà Nội: Phụ trách công tác Đoàn, Hội sinh viên, điều hành tổ chức lớp.

năng lực

  • Nghiên cứu khoa học;
  • Xây dựng & phát triển Truyền thông giáo dục;
  • Lên kế hoạch, điều phối dự án truyền thông
  • Tổ chức sự kiện giáo dục, sự kiện doanh nghiệp;
  • Tổ chức hoạt động tình nguyện, kết nối cộng đồng.

GIẢI THƯỞNG

·   3/ 2016 :  Giải Nhì Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa;Danh hiệu “Đoàn viên ưu tú” cấp Trường;
·   8/ 2016: Giải Khuyến khích cuộc thi “Sáng tạo với rác thải”;
·   10/ 2016: Giải Ba cuộc thi “Tôi yêu handmade”;
·   1/ 2017:  Giải Khuyến khích Hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường;
·   11/2017: Hoàn thành khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

  • Trưởng phòng truyền thông Victoria JSC: Xây dựng và phát triển hoạt động Truyền thông của VJSC, hệ thống giáo dục Victoria và các đối tác.