Tin tức

Giáo dục STEM – mô hình giáo dục của thời đại 4.0

Giáo dục STEM – mô hình giáo dục của thời đại 4.0

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - kỷ nguyên mà các công nghệ như thực tế ảo, vạn vật kết nối internet, in 3D, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Cuộc cách mạng này có tác động đến sự phát triển của mỗi quốc gia, từng khu vực và … Đọc Thêm

Trang 5 trên 512345