Experience of Vic Group

Chủ tịch Vic Group – PGS. TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa và đội ngũ cộng sự là các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn đã và đang:

  • Đầu tư và điều hành xây dựng thành công Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal thuộc Hệ thống giáo dục Newton – Pascal trong 5 năm vừa qua. Từ một trường mới thành lập năm 2013 đến nay đã có hơn 1200 học sinh, 45 lớp theo học Hệ CLC và Hệ Quốc tế.
  • Đầu tư và phát triển Hệ thống giáo dục Victoria tại Hải Phòng bao gồm: Trung tâm Anh ngữ Victoria Academy & Trường liên cấp Victoria Hải Phòng.
  • Đầu tư và phát triển Hệ thống giáo dục Victoria tại Buôn Ma Thuột và dự kiến mở rộng tại nhiều TP lớn trong cả nước.
  • Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Victoria Thăng Long – Hà Nội (Khu Đô thị Thanh Hà) cùng Tập đoàn Mường Thanh.
  • Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giáo dục bao gồm: Hệ thống trường học (Vic School), Hệ thống học viện và trung tâm giáo dục (Vic Academy), Hệ thống trang trại giáo dục (Vic Edufarm)… Tư vấn tổ chức hệ thống không gian, thiết bị giáo dục hiện đại cho các trường và học viện giáo dục theo chuẩn quốc tế.
  • Tư vấn đầu tư xây dựng Chương trình, tài liệu giáo dục phổ thông theo chuẩn Chương trình quốc gia và quốc tế để xây dựng các Chương trình nhà trường của các trường Chất lượng cao (CLC) và Quốc tế (QT).
  • Tư vấn đầu tư xây dựng Chương trình đào tạo phát triển nhân lực giáo dục chất lượng cao đáp ứng việc đổi mới, hiện đại hoá giáo dục theo yêu cầu của Nhà nước, Ngành, tiếp cận xu hướng giáo dục Quốc tế.